مشاوره
 
 
عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
 

جدول مشخصات آزمون های روانی موجود در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان کاشان 86 -85

ردیف

سازمان و منطقه

نام مرکز مشاوره

نام آزمون

نوع آزمون

مشخصات هنجار یابی

فراوانی اجرای آزمون در مرکز

نام محقق

گروه هنجاری

تاریخ هنجار

40

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ویگوتسکی

کاغذ مدادی

 

 

 

24

41

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون شناختی تشخیص کی

کاغذ مدادی

 

 

 

-

42

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون پرتئوس

کاغذ مدادی

 

 

 

3

43

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون رفتاری راتر

کاغذ مدادی

 

 

 

67

44

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ریون کودکان

کاغذ مدادی

 

 

 

248

45

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ویسکانسین

کاغذ مدادی

 

 

 

-

46

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون حافظه بصری کیم کارد

کاغذ مدادی

 

 

 

53

47

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون جمله های ناتمام ساکس

کاغذ مدادی

 

 

 

-

48

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون بندر گشتالت

کاغذ مدادی

 

 

 

836

49

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون وکسلر

کاغذ مدادی

 

 

 

915

50

 

كاشان

كاشان

بیو فید بک 

دستگاه

 

 

 

3

51

 

كاشان

كاشان

ادیو متر

دستگاه

 

 

 

5

52

 

كاشان

كاشان

شب زنگ برای شب ادراری

دستگاه

 

 

 

-

 

 

لازم به ذکر است که آمار فوق توسط  کارشناسان واحد های مختلف این مرکز ارائه شده و چون واحد روان سنجی در سال 86-85  دارای کارشناس ویژه نبوده است ، تعداد فراوانی بسیاری از تست ها کم می باشد .

 

 

 

 

 

کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش کاشان
 |+| نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:44  توسط کارشناسی مشاوره   | 
 
  بالا