مشاوره
 
 
عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
 

رشته انسانی (دختر )

رشته انسانی (دختر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

فاطمه تقی پور

شاهد

17

ابتدایی

شهید باهنر اصفهان

پیش شاهد

2

سارا تاج فیروزه

2

32

علوم قضایی

تهران

پیش شاهد

3

فاءمه رشيدی

3

54

مشاوره و راهنمايي

اصفهان

حضرت مريم

4

نجمه کوچکی

2

101

روان شناسی

کاشان

پیش شاهد

5

سارا سادات کلهری

2

128

حقوق

کاشان

پیش شاهد

6

مریم نوشین فر

شاهد

209

علوم اجتماعی

کاشان

سمانه

7

ملیحه باقری  نژاد

شاهد

212

مدیریت دولتی

تهران

پیش شاهد

8

آزاده پالیزی

شاهد

234

مددکاری اجتماعی

علامه تهران

پیش شاهد

9

ملیحه ریاضی مقدم

2

243

حقوق

کاشان

سمانه

10

فائزه نبی

2

260

حقوق

کاشان و امام صادق

دکتر حسابی

11

اسماء قربان علی زاده

2

317

روان شناسی وعلوم تربیتی

کاشان و امام صادق

دکتر حسابی

12

سهیلا خصاف

2

322

حقوق

کاشان

پیش شاهد

13

فائزه فائض پور

2

360

حقوق

تهران

پیش شاهد

14

الهام طراحی مفرد

2

366

حقوق

کاشان

دکتر حسابی

15

وجیهه سادات تولیت

2

404

روان شناسی

کاشان

پیش شاهد

16

حمیده ابراهیمی

2

463

مدیریت دولتی

شهید بهشتی

پیش شاهد

17

نجمه سادات ولی زاده

2

481

علوم اجتماعی

کاشان

پیش شاهد

18

سیمین دخت عسگری

3

490

باستان شناسی

تهران

علامه دهخدا

19

مهناز رشیدی

3

519

حقوق

اصفهان

حضرت مریم

20

زینب شقاقی

جانباز

548

حقوق

پیام نور کاشان

پیش شاهد

21

فاطمه حسینی

2

549

روان شناسی

کاشان

پیش شاهد

22

امینه سادات تسلطی

2

610

روان شناسی بالینی

شاهد تهران

دهخدا

23

نعیمه تقربی

2

666

مشاوره و راهنمایی

تهران

مهندس غزنوی

24

مرجان شیره پز

2

667

حقوق

امام صادق

دکتر حسابی

25

رزیتا فیروز بخش

2

682

باستان شناسی

کاشان

پیش شاهد

26

راحله حجازی

2

684

مدیریت مالی

تهران

مهندس غزنوی

27

فاطمه کاردان

2

704

مدیریت  صنعتی

اصفهان

مهندس غزنوی

28

زهرا اسماعیلی زارع

2

750

علوم اجتماعی

شهید بهشتی

دکتر حسابی

29

مولود اصغر زاده

2

845

الهیات

کاشان

امام زمان

30

رویا معینی کوشا

2

897

روان شناسی

کاشان

دهخدا

 

رشته انسانی (پسر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

حمید رضا رحمانی

2

51

حقوق

شهید بهشتی

هاشم زاده

2

سید عمادالدین رضویان

2

280

حقوق

کاشان

امام جوشقان

3

مرتضی چراغ بیگی زارع

شاهد

384

جغرافیا طبیعی

آران و بیدگل

امیر المومنین

4

سعید قدمی

شاهد

390

علوم اقتصادی

خرم اباد

امیر المومنین

5

احمد رضا رفیعی

2

471

الهیات

تهران

هاشم زاده

6

جابر هاشمی

شاهد

508

علوم سیاسی

رشت

هاشم زاده

7

حسین انتخابی

2

520

علوم قضایی

تهران

هاشم زاده

8

حمید قرآنی نوش آبادی

2

591

حقوق

کاشان

هاشم زاده

9

علی شعبانیان

شاهد

635

علوم اقتصادی

بروجرد

هاشم زاده

 

 

 

موفقیت دانش آموزان سخت کوش

و افتخار آفرین شهرستان کاشان را در کسب رتبه های

زیر 1000 کنکور سراسری تبریک عرض می نمائیم .

رشته تجربی (دختر)

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

اسما زیارتی

شاهد

25

پزشکی

کاشان

پیش شاهد

2

فهیمه نطقی

3

81

پزشکی

اصفهان

دهخدا

3

هانیه هاشمی

2

86

پزشکی

تهران

دهخدا

4

فاطمه طالبیان

2

147

پزشکی

شهید بهشتی

فرزانگان

5

سمیرا جهانی

شاهد

178

پزشکی

شاهد تهران

پیش شاهد

6

مرضیه شکوری

2

190

پزشکی

کاشان

فرزانگان

7

یاسمن عنایتی

2

240

پزشکی

ایران

دکتر حسابی

8

عادله شیرازی خواه

شاهد

244

پزشکی

تهران

پیش شاهد

9

مرضیه صادقی فر

2

257

پزشکی

اصفهان

علامه دهخدا

10

زهرا عمرانی

2

417

دارو سازی

تهران

فرزانگان

11

الهام مطلبی

2

463

دندان پزشکی

یزد

فرزانگان

12

مریم اکبری

2

687

پزشکی

کاشان

فرزانگان

13

لیلا سادات حجازی

2

703

پزشکی

کاشان

فرزانگان

14

عاطفه سادات حسینی

2

827

دارو سازی

اصفهان

دکتر حسابی

15

فاطمه احترامی

شاهد

909

بهداشت محیط

کرمان

پیش شاهد

 

رشته تجربی (پسر)

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

محمد میلاد ملا  قنبری

2

143

پزشکی

کاشان

سمپاد

2

امیر موحدیان

2

236

دندان پزشکی

اصفهان

سمپاد

3

مهدی صادقی حسن آبادی

2

376

دندان پزشکی

اصفهان

سمپاد

4

سید سینا شریف

2

516

پزشکی

اصفهان

سمپاد

5

علیرضا ناموری

2

580

پزشکی

اصفهان

شاهد

6

سید محمود هاشمیان

2

759

پزشکی

اصفهان

سمپاد

7

داوود خدابخشی  جوینانی

2

788

دارو سازی 

تهران

سمپاد

 

موفقیت دانش آموزان سخت کوش

و افتخار آفرین شهرستان کاشان را در کسب رتبه های

زیر 1000 کنکور سراسری تبریک عرض می نمائیم .

رشته ریاضی  (دختر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

محدثه جندقیان

شاهد

109

مهندسی هوا و فضا

صنعتی شریف

فرزانگان

2

مریم اهلی

شاهد

131

مهندسی پزشکی

اصفهان

پیش شاهد

3

زهرا خاکپور

شاهد

459

مهندسی صنایع

سمنان

پیش شاهد

4

رضوان سرکرده

2

957

مهندسی مکانیک

کاشان

فرزانگان

5

هدی مصلح

2

976

مهندسی پزشکی

امیر کبیر

دکتر حسابی

 

رشته ریاضی  (پسر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

سید مهرداد بابا میر

2

17

مهندسی برق

صنعتی شریف

سمپاد

2

سید امیر حسین حسینی

2

53

مهندسی برق

تهران

سمپاد

3

یاسین گیلاسی

2

57

مهندسی برق

تهران

سمپاد

4

ایرج قندی

شاهد

63

مهندسی کامپیوتر

کاشان

هاشم زاده

5

علیرضا ثابتی

2

72

مهندسی عمران

 صنعتی شریف

سمپاد

6

محمد اکبری

2

85

مهندسی برق

تهران

سمپاد

7

علیرضا بدیعی

2

155

شیمی  محض

صنعتی شریف

سمپاد

8

شهرام شهسواری

2

185

مهندسی  برق

امیر کبیر

سمپاد

9

محسن حمزه

2

213

مهندسی برق

امیر کبیر

سمپاد

10

محمد جواد واشهری قمصری

2

391

مهندسی مکانیک

امیر کبیر

سمپاد

11

محمد گرامی

2

393

مهندسی معماری

تهران

سمپاد

12

محمد رضا یاسمی

2

413

مهندسی شیمی

صنعتی شریف

سمپاد

13

محمد امین رحیمی

2

433

مهندسی شیمی

صنعتی شریف

سمپاد

14

جابر میرزا بیگی

شاهد

476

مهندسی کامپیوتر

قم

شاهد

15

امیر حسین نجاری

شاهد

523

فیزیک

بوشهر

شاهد

16

علیرضا شماعی کاشانی

2

633

مهندسی مکانیک

علم و صنعت

دهخدا

17

محسن صادق مفرد

شاهد

638

مهندسی معدن

شبانه کاشان

شاهد

18

محمد رضا کریمی مرقی

2

783

مهندسی برق

اصفهان

سمپاد

19

سید صدر الدین موسوی

2

872

مهندسی مکانیک

اصفهان

سمپاد

20

محمد رضا حاجی زاده

2

944

مهندسی برق

شهید بهشتی

سمپاد

 

رشته هنر 

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

رتبه کل در سهمیه

رشته پذیرفته شده

نام دانشگاه پذیرفته شده

نام مرکز

پیش دانشگاهی

1

نسرین عبدالهی

2

274

گرافیک

تهران

سوره

 |+| نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 8:41  توسط کارشناسی مشاوره   | 
 
  بالا