مشاوره
 
 
عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
 

تفسیر  پروفایل تست ام ام پی ای

در تفسیر  این تست از ۳ روش می توان اقدام کرد

۱- تفسیر ملاک های روایی : در صورتی که پروفایل ملاک های روایی به شکل ۸ باشد نشانگر این است که آزمودنی خواسته است وضعیت خود را بد تر از آنچه هست نشان است و یا اینکه سوالات تست را درست متوجه نشده است . اگر پروفایل ملاک های روایی به شکل عدد ۷ باشد نشانه آن است که آزمودنی تمایل دارد خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد .

0-     تفسیر بر اساس کد های ۲ نقطه ای : بر اساس نظریه گراث و ما رنات در کتاب سنجش روانی کد های دو نقطه ای اطلاعات دقیق تری از وضعیت روانی فرد به ما می دهد  کد ها هر کدام به یک اختلال تعلق دارد  کد ۱ به خود بیمار انگاری  یا هیپوکندریا زیس کد 2 به افسردگی کد 3 به هیستری کد 4 به انحراف اجتماعی  کد 6 به پارانوئیا کد 7 ضعف روانی کد 8 اسکیزو فرنیا و پریشانی روحی کد 9 هیپو مانی یا اختلال خلقی نوع بای پلار

1-     در تفسیر کد های 2 نقطه ای پس از به دست آمدن جواب 2 عدد از کد های بالا را که بالاترین نمره را به خود اختصاص داده اند در نظر گرفته و بر اساس کتابهای راهنمای سنجش روانی گرات و مارنات و یا تفسیر  ولی الله اخوت برای آن یک نمره اختلال در نظر می گیریم (لازم به ذکر است بعضی از کد های  دو نقطه ای  مفهوم بخصوصی را شامل نمی شوند .

2-     3- تفسیر بر اساس شکل کلی پروفایل : اگر شکل کل پروفایل به صورت

         به این شکل بود نشان دهنده اختلالات پسیکوتیک و اگر  به صورت                باشد  نشان دهنده اختلالات نوروتیک است

در نهایت بر اساس نمرات هم می توان تفسیر قابل قبولی از پروفایل ارائه داد نمره 70 و بالاتر نشانه ورود به بیماری روانی است که داشتن نمره زیر 70 در هر یک از ملاک ها نشانه ی آن است که فرد مشکل روانی خاصی ندارد .

افراد واجد شرایط برای تست MMPI باید سن 16 سال به بالا داشته باشند  و حداقل مدرک تحصیلی آنها سیکل باشد .

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 12:7  توسط کارشناسی مشاوره   | 
 
  بالا